anna_koket

 


Anna Bonde
Anna driver sedan tolv år Anna Bonde Catering i Sörmland strax utanför Nyköping. Anna är kock
och har tidigare jobbat på bla. Fjäderholmarnas
krog i Stockholms skärgård. Anna har under åren
i Sörmland fått många ansvarsfulla och spännande uppdrag.